13 λόγοι που χρειάζεστε ένα σύστημα διαχείρισης φυλάξεων & περιπολιών

 • English
 • Español
 • Ελληνικά
 • Français
 • Deutsch
 • Русский
guard-tour-system

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ

Πρόκειται για ένα σύστημα που χρησιμοποιείται προκειμένου να βοηθήσει τις εταιρείες και τους οργανισμούς να οργανώσουν και να εκτελέσουν επιτυχώς περιπολίες και φυλάξεις στις υποδομές που καλούνται να προστατεύουν, διασφαλίζοντας ότι το προσωπικό φύλαξης θα εκτελεί τα καθήκοντά του βάση προκαθορισμένου προγράμματος και χρονικών ορίων. Υπάρχει τεράστια ποικιλία συστημάτων διαχείρισης φυλάξεων, τα οποία όμως μπορούν τελικά να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: Παραδοσιακά συστήματα που βασίζονται στη χρήση μιας "guard tour" συσκευής και cloud συστήματα, που βασίζονται στη σύγχρονη τεχνολογία των smartphones και την cloud υποδομή.

Τα συστήματα διαχείρισης φυλάξεων και οργάνωσης περιπολιών αποτελούν μία έξυπνη μέθοδο ελέγχου και καταγραφής της ώρας κατά την οποία ο φύλακας εκτελεί τα καθήκοντά του (π.χ. σκανάρει ένα beacon σημείο ελέγχου που είναι τοποθετημένο σε μια περιοχή που αυτός καλείται να επιτηρήσει). Τα σημεία ελέγχου μπορεί να είναι τοποθετημένα σε διάφορες θέσεις και συνήθως σε κτίρια ή σε άλλες θέσεις απομακρυσμένων περιοχών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά διότι βοηθούν τους Υπεύθυνους Διαχείρισης περιπολιών να αναγνωρίσουν πότε ακριβώς ο φύλακας περνάει από μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι φύλακες με τη σειρά τους μπορούν μέσω ενός τέτοιου συστήματος να σκανάρουν σημεία ελέγχου, να στείλουν SOS ειδοποιήσεις, να καταγράψουν συμβάντα στην περιοχή και τελικά να αποστείλουν χρήσιμες αναφορές στο προσωπικό ασφαλείας στο Κέντρο Ελέγχου αλλά και απευθείας στους πελάτες της επιχείρησης, στους οποίους και ανήκουν οι υπό προστασία υποδομές.

guard-tour-software-explaining hand

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

Η εφαρμογή ενός online συστήματος διαχείρισης φυλάξεων και παρακολούθησης περιπολιών βοηθάει τις επιχειρήσεις να ελέγχουν ακριβώς τις δραστηριότητες του προσωπικού τους καθώς και να διαχειρίζονται τις υποδομές τους ακόμη πιο αποτελεσματικά, παρέχοντας υπηρεσίες ασφάλειας προστιθέμενης αξίας. Επομένως, πολλά είδη επιχειρήσεων μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος:

  - Εταιρείες Security, προκειμένου να επιτηρούν τους εργαζόμενους (φύλακες, φρουρούς, μοναχικούς εργαζόμενους), να διευθύνουν αποτελεσματικά τις περιπολίες και να εξάγουν χρήσιμες αναφορές (reports).

  - Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προκειμένου να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας των μαθητών.

  - Real Estate επιχειρήσεις, που έχουν άμεση ανάγκη προστασίας των κτιρίων τους από ζημιές, κλοπές και καταστροφές.

  - Μεταφορικές Επιχειρήσεις, προκειμένου να διαχειριστούν καθημερινά συμβάντα και περιστατικά.

  - Οικονομικοί Οργανισμοί, για την παροχή μεγαλύτερου επιπέδου ασφάλειας και την απόκρουση εξωτερικών κινδύνων.

  - Κτίρια Αποθηκών, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εμπορευμάτων

.

  - Κατασκευαστικές Εταιρίες, για την προστασία από κινδύνους και την καταγραφή περιστατικών καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής.

  - Εταιρίες Καθαρισμού και Συντήρησης, για να επιτηρούν τους εργαζομένους τους και να καταγράφουν τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε κάθε κτίριο.

 

guard-tour-software-hand-explains

 


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΛΑΞΕΩΝ & ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ


 

 
chapter-left-banner-1

ΑΠΛΟΤΗΤΑ


Σκεφθείτε έναν φύλακα, ο οποίος εκτελεί τα καθημερινά του καθήκοντα έχοντας μαζί του ένα σημειωματάριο, στο οποίο και καταγράφει πληροφορίες κάθε φορά που περνά από ένα συγκεκριμένο σημείο ελέγχου. Θα πρέπει να καταγράφει στο σημειωματάριο κάθε περιστατικό που παρατηρεί, να περιγράφει τις δυσκολίες που ενδεχομένως συναντήσει ή και να καταγράψει προτάσεις και συστάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας της συγκεκριμένης περιοχής. Ίσως επίσης στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει και ένα βιβλίο ελέγχου το οποίο και θα πρέπει να συμπληρώσει με την υπογραφή και τα στοιχεία του, ώστε ο επόμενος φρουρός που θα περάσει απο την περιοχή να είναι σε θέση να γνωρίζει τους κινδύνους και τυχόν προβλήματα έως τότε. Εάν όλοι οι φύλακες ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολλά διαφορετικά σημειωματάρια και μια στίβα από σημειώσεις στο βιβλίο ελέγχου. Αυτό σημαίνει πως το κέντρο ελέγχου θα είχε επιπλέον φόρτο εργασίας προκειμένου να εκτιμήσει και να συνδυάσει όλες τις παραπάνω πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές.

 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ;

guard tour system offers simplicity

Ένα λογισμικό διαχείρισης φυλάξεων και παρακολούθησης περιπολιών απλοποιεί το παραπάνω πρόβλημα. Δεν υπάρχει πλεόν η ανάγκη καταγραφής σημειώσεων από τον κάθε φύλακα ξεχωριστά, ούτε καν η ανάγκη να τηρούνται έγγραφα και βιβλία οποιασδήποτε μορφής. Το προσωπικό φύλαξης μπορεί να στείλει αναφορές και σημειώσεις μέσα από λίγα clicks σε μια εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου και το Κέντρο Ελέγχου και Επιτήρησης λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές αυτόματα. Αυτό που έχουν να κάνουν οι φύλακες είναι να σκανάρουν μερικά σημεία ελέγχου και να χρησιμοποιήσουν ένα απλό interface προκειμένου να περιγράψουν πλήρως όλη τη δραστηριότητα της ημέρας. Μπορούν επίσης να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους και να διαχειρίζονται όλες τις εργασίες που αφορούν τις περιπολίες μόνο από το κινητό τους τηλέφωνο. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να υπογράφουν σε βιβλία και σημειωματάρια τα οποία κατόπιν έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν στο γραφείο ή την επιχείρηση για να ελέγξει. Η απλοποίηση των διαδικασιών είναι πλέον καθημερινότητα και το σύστημα διαχείρισης φυλάξεων εξαλείφει τις έγγραφες αναφορές μειώνοντας σημαντικά τις χρονοβόρες διεργασίες, και επιτρέποντας πλέον στις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους να επικεντρωθούν σε περισσότερο σημαντικές πτυχές της δουλειάς τους.

 

chapter-left-banner-2

ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ


Η καθημερινότητά μας κατακλύζεται από αριθμούς και δεδομένα. Χρειαζόμαστε τα δεδομένα και τις πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσουμε καταστάσεις, να πάρουμε αποφάσεις, να αναπαραστήσουμε προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις. Καμία εταιρεία ή οργανισμός δε θα μπορούσε να επιβιώσει σήμερα χωρίς να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα προκειμένου να βρει λύσεις σε ζητήματα που ανακύπτουν.

Μιλώντας όμως για τον τομέα της ασφάλειας, και θεωρώντας ότι οι περιπολίες γίνονται χωρίς την ύπαρξη ενός συστήματος διαχείρισης φυλάξεων, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα:

 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

guard patrol system acountability

Είναι ανέφικτο να κρατήσουμε πλήρες και οργανωμένο αρχείο πλέον χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή που αυτοματοποιεί και απολοποιεί τις διαδικασίες. Ακόμα και εάν έχουν οριστεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα όσον αφορά στη δημιουργία και το διαμοιρασμό εγγράφων, δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος να ανιχνεύουμε και να διαχειριζόμαστε όλες τις διεργασίες χωρίς να χάνονται πολύτιμες πληροφορίες ή χρόνος. Σε μια τέτοια περίπτωση θα υπήρχαν ισχυρές ενστάσεις και αμφιβολίες για την ορθότητα της διαδικασίας, όπως:

  - Ποια ήταν η ακριβής ώρα που έγινε η περιπολία;

  - Πόσα σημεία ελέγχου δεν έχουν σκαναριστεί και για ποιο λόγο?

  - Υπάρχουν επιθεωρήσεις που δεν έγιναν και δεν αναφέρεται αυτό σε κάποια έγγραφη αναφορά;

  - Ποια είναι τα ακριβή χρονικά όρια που ένας φύλακας εκτέλεσε μια περιπολία (έναρξη και λήξη);

  - Παραδίδονται οι αναφορές στον προκαθορισμένο χρόνο;

  - Πώς μπορεί μια προγραμματισμένη περιπολία να έρθει εις πέρας χωρίς να προκύψουν ζητήματα αξιοπιστίας του φύλακα;

  - Πόσο εύκολο είναι να βρεθούν στοιχεία και πληροφορίες για περιπολίες που έχουν γίνει πριν έξι μήνες;

  - Τι γίνεται εάν υπάρχει καταστροφή ενός αποθηκευτικού μέσου (π.χ. σκληρός δίσκος, USB stick) ή απώλεια αρχείου;

Όλα τα ανωτέρω προκαλούν προβλήματα. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυστηρής καταγραφής και μέτρησης των ενεργειών που γίνονται. Ακόμα και εάν υπάρχει έως ένα βαθμό, τα δεδομένα που λαμβάνονται δεν είναι αξιόπιστα και απαιτείται χρόνος για την κατηγοριοποίησή τους, την καταγραφή και την αρχειοθέτηση

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΛΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ

Η μετρησιμότητα είναι επομένως ο δεύτερος σημαντικός λόγος για τον οποίον χρειάζεστε ένα σύστημα διαχείρισης φυλάξεων και περιπολιών. Τα δεδομένα σας αποθηκευόνται σε ασφαλείς βάσεις δεδομένων και ανακτώνται οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε τοποθεσία (στην περίπτωση ενός cloud guard tour συστήματος). Μπορείτε να καταγράψετε ενέργειες, να οργανώσετε χρονοδιαγράματα περιπολιών και να δημιουργήσετε ψηφιακό αποτύπωμα των φρουρών σας προκειμένου να επαληθεύσετε ότι οι περιπολίες εκτελούνται κανονικά μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο. Η μετάβαση σε ένα λογισμικό παρακολούθησης περιπολιών για την κάλυψη των καθημερινών σας αναγκών θα προσθέσει επιπλέον αξία στις υπηρεσίες που παρέχετε. Η δυνατότητα μετρησιμότητας θα απλοποιήσει την καθημερινή ζωή των φυλάκων και των υπεύθυνων διαχείρισης, περιορίζοντας χρονοβόρες και πολύπλοκες διεργασίες.

 

einstein-quote

"OUT OF CLUTTER, FIND SIMPLICITY"
 

Με βάση τα παραπάνω, η υποστήριξη των περιπολιών σας με ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης, θα πρέπει να είναι μέσα στις πρώτες σας σκέψεις. Σταματήστε από σήμερα κιόλας να δαπανάτε χρόνο γράφοντας σε σημειωματάρια και βιβλία, πληροφορίες που θα είναι αναξιόπιστες και θα επιβαρύνουν την επιχείρηση με πολύπλοκες διαδικασίες. Τα συστήματα διαχείρισης περιπολιών και φυλάξεων είναι εύχρηστα και παρέχουν εύκολη αυτόματη αρχειοθέτηση και υψηλό βαθμό μετρησιμότητας.

 

 
chapter-left-banner-3

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ


ΠΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΙΕΡΙΣΗΣ ΦΥΛΑΞΕΩΝ;

Έως και τώρα, προκειμένου να εκτελεστεί επιτυχώς μια περιπολία, ο φύλακας έπρεπε να επισκεφθεί τη συγκεκριμένη περιοχή, φέροντας όλο τον ανάλογο εξοπλισμό, όπως φακός, σημειωματάριο, στυλό κλπ. Θα έπρεπε να περάσει από κάθε σημείο ελέγχου χωριστά, να εξετάσει την περιοχή, να καταγράψει τις σημειώσεις του στο χαρτί ή ίσως να τραβήξει φωτογραφίες με μια φωτογραφική μηχανή που θα φέρει μαζί του. Στο τέλος της ημέρας και με την ολοκήρωση της περιπολίας, θα έπρεπε να στείλει αυτές τις σημειώσεις στο γραφείο (μέσω π.χ. email αφού τις έχει σκανάρει) ή ακόμη και να επιστρέψει στο γραφείο για να εξεταστούν και να αρχειοθετηθούν οι σημειώσεις από το προσωπικό στο Κέντρο Ελέγχου. Το προσωπικό θα αξιολογήσει κατόπιν όλες τις ξεχωριστές σημειώσεις που θα λάβει από τους φύλακες κατά τη διάρκεια της ημέρας από όλες τις περιοχές τις οποίες και είναι επιφορτισμένη να επιτηρεί η επιχείρηση.

 

ΠΩΣ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΛΑΞΕΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης περιπολιών (ιδιαίτερα ένα που βασίζεται σε cloud τεχνολογία), η καθημερινή ζωή των φρουρών γίνεται πολύ πιο εύκολη. Χρησιμοποιούν μόνο μια mobile εφαρμογή και μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο, με το πάτημα μερικών κουμπιών στην οθόνη, μπορούν να σκανάρουν σημεία ελέγχου, να στείλουν άμεσες ειδοποιήσεις SOS, να στείλουν εικόνες και ηχογραφήσεις και να προσθέσουν την υπογραφή τους σε real-time αναφορές. Από την άλλη πλευρά, το Κέντρο Ελέγχου δε θα περιμένει να λάβει τις έγγραφες αναφορές σε μεταγενέστερο χρόνο καθώς θα λαμβάνει real-time ειδοποιήσεις για τη θέση και τις δραστηριότητες των φρουρών. Επιπλέον, μπορεί να γίνει ρύθμιση ώστε οι αναφορές (reports) να στέλνονται σε πραγματικό χρόνο και στους πελάτες και στους κατόχουν των κτιρίων και υποδομών που επιτηρούνται. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία αποκτά κύρος, εκπληρώνει τις υποσχέσεις της προς τους πελάτες για παροχή υψηλού επιπέδου λύσεων ασφαλείας και κερδίζει τελικά την εμπιστοσύνη τους. Με λίγα λόγια, λιγότερος φόρτος εργασίας, μεγαλύτερη αυτοματοποίηση και αποδοτικότητα.

guard management system automation

chapter-left-banner-4

ΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ


Ένα σύστημα διαχείρισης φυλάξεων και παρακολούθησης περιπολιών θα σας βοηθήσει να τηρήσετε δεδομένα ιστορικού για όλες τις περιπολίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Κάθε περιπολία καταγράφεται και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς βάσεις δεδομένων στο cloud. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης περιπολιών στο Κέντρο Ελέγχου δε χρειάζεται να αναζητήσουν πλέον πληροφορίες σε φακέλους και αρχεία στο γραφείο αλλά μπορούν μέσω μιας απλής αναζήτησης από τον υπολογιστή τους να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία, όπως π.χ. τις ενέργειες ενός συγκεκριμένου φύλακα για μια συγκεκριμένη ημέρα, εικόνες και αρχεία ήχου που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη περιπολία σε μια τοποθεσία, σημειώσεις που έχουν αφήσει οι φύλακες και τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν σε ένα κτίριο. Η δυνατότητα να καταγράφονται ιστορικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη προκειμένου να υπάρχει σωστή κατανομή του budget της επιχείρησης και να εξαλειφθεί κάθε υποψία για τις ενέργεις των φρουρών, που θα έιναι πλέον πλήρως καταγεγραμμένες.

Ένα σύγχρονο online σύστημα διαχείρισης περιπολιών δίνει ασφαλώς τη δυνατότητα καταγραφής ιστορικού. Όλες οι πληροφορίες π.χ. που αφορούν σε μια περιπολία καταγράφονται στη βάση δεδομένων του προγράμματος. Real time ακριβή δεδομένα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τον τρόπο και το χρόνο που οι φύλακες εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους.

keep-history-with-guard-tour
 
chapter-left-banner-5

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ


Ας υποθέσουμε ότι έχετε αναθέσει στους φύλακές σας συγκεκριμένες περιπολίες και έχετε προγραμματίσει χρονικά πότε θα πρέπει να εκτελεστεί κάθε μία από αυτές. Πώς μπορείτε να είστε βέβαιοι πως όλοι οι φύλακες θα είναι συνεπείς στα καθήκοντά τους και να εγγυηθείτε για την άρτια προστασία των υποδομών στους πελάτες σας?

guard-tour-software-reliability

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προκειμένου οι ενέργειες σας να έχουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία, είναι αναγκαίο να διασφαλίσετε πως το προσωπικό φύλαξης επιτελεί στο ακέραιο τα καθήκοντά του. Κατά τη διάρκεια μιας περιπολίας, ο φύλακας μπορεί να εργάζεται εντελώς μόνος με ελάχιστη ή και καμία απολύτως επιτήρηση και επίβλεψη. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν ορισμένες φορές, να μην ακολουθεί το προγραμματισμένο ωράριο και απλά να σημειώνει διαφοερτικές ώρες στην αναφορά που καλείται μετέπειτα να συντάξει. Μπορεί επίσης σε περιπτώσεις κακοκαιρίας να "μπει στον πειρασμό" να παραβλέψει για λίγο τα καθήκοντά του. Και ακόμα και όταν εκτελούν τις περιπολίες μπορεί να υπάρχουν δύσβατα ή πιο δύσκολα μέρη, τα οποία και δελεάζουν ακόμη περισσότερο προς την παράβλεψη των καθηκόντων και την ελλιπή ολοκλήρωσή τους.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης φυλάξεων μεταδίδει ένα πολύ απλό μήνυμα στο προσωπικό φύλαξης: ότι σας ενδιαφέρει πραγματικά να παρέχετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες σας. Αυτό σημαίνει ότι αναζητάτε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση, επαγγελαμτισμό και υποδειγματική συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος θα αποδείξει απλά πως υπάρχουν ίσως φύλακες που δεν ανταποκρίνοται επαρκώς στα εργασιακά τους καθήκοντα αλλά θα βοηθήσει παράλληλα να ξεχωρίσουν αυτοί που είναι πλήρως αξιόπιστοι και να στηριχθούν έτσι ώστε να αναβαθμιστεί συνολικά το επίπεδο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας.

Μέσω ενός "guard tour" συστήματος, θα ξεπεράσετε αυτό το πρόβλημα και θα επαληθεύσετε πως οι φύλακές σας εκτελούν στο ακέραιο τα καθήκοντά τους

 


 
chapter-left-banner-6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Σε περίπτωση που έχετε μόνο μια περιοχή να επιτηρήσετε, η ανάλυση των ελάχιστων δεδομένων από το σύστημα διαχείρισης φυλάξεων σίγουρα δεν είναι ζωτική για τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που πρέπει να πραγματοποιηθούν περιπολίες σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών που περιλαμβάνουν αρκετές υπό επιτήρηση υποδομές και κτίρια?

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα συστήματα διαχείρισης φυλάξεων σας δίνουν τη δυνατότητα να συλλέξετε, αναλύσετε και επεξεργαστείτε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών σχετικά με τις υπό επιτήρηση περιοχές και τις περιπολίες που εκτελούνται σε αυτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν ώστε να αξιολογηθούν με επιπλέον εργαλεία ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνων. Αυτό βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αντιληφθούν τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που υπάρχουν στις καθημερινές τους εργασίες και να αναζητήσουν τρόπους ώστε να τις ελαττώσουν. Η απόκτηση δεδομένων σχετικά με τις ενέργειες των φρουρών, τα σημεία ελέγχου που δεν έχουν τελικά σκαναριστεί, τα χρονικά όρια μεταξύ των περιπολιών και την κατάσταση επικινδυνότητας των περιοχών, βοηθά σημαντικά τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν την πολιτική ασφάλειας που ακολουθούν και να βελτιώσουν συνολικά τις διαδικασίες τους. Ακριβώς όπως με την προώθηση της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο μέσω Digital Marketing, έτσι και με ένα guard tour σύστημα μπορείτε να έχετε πλήρη έλεγχο δεδομένων και analytics και να αναπροσαρμόζετε τη στρατηγική σας μειώνοντας το κόστος.

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η πλειοψηφία των "guard tour" συστημάτων σήμερα επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση δεδομένων, όπως π.χ. αναφορές συμβάντων, ειδοποιήσεις προς τους φύλακες, ορισμό νέου χρονοδιαγράμματος κλπ. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν reports με δυνατότητα φίλτρων ως προς τον πελάτη, την τοποθεσία, το φύλακα, το χρονικό διάστημα κλπ.

data-analysis-with-guard-tour-systems

chapter-left-banner-7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Σε περίπτωση που καταστρώνετε τη στρατηγική που θα ακολουθήσετε όσον αφορά στη διαχείριση των περιπολιών, θα πρέπει πρώτα να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 

  - Ποιός φύλακας θα είναι υπεύθυνος για κάθε ξεχωριστή ζώνη ασφαλείας;

  - Κάθε φύλακας θα είναι μόνιμα υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη περιοχή ή οι περιπολίες θα είναι τυχαίες και θα αλλάζουν καθημερινά δρομολόγια;

  - Με ποιόν τρόπο θα καταγράφονται τα προβλήματα και τα ζητήματα ασφαλείας που αναμένεται να προκύψουν;

  - Πώς θα είστε σίγουροι ότι οι φύλακες όντως εκτελούν τις περιπολίες και πώς θα γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο που αυτές πραγματοποιούνται;

  - Πώς θα γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τη θέση των φυλάκων, ποια καθήκοντα έχουν εκτελέσει και ποια απομένουν ακόμη έως το πέρας της ημέρας;

  - Πόσο συχνά πρέπει να εκτελείται μια περιπολία, ανάλογα με την επιτηρούμενη περιοχή και το βαθμό επικινδυνότητας που έχει;

  - Θα συμμορφωθούν οι φύλακες με ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα περιπολιών ή θα ακολουθούν το δικό τους ρυθμό;

 

Οι περισσότερες από τις παραπάνω ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης περιπολιών. Τα συγκεκριμένα συστήματα παρέχουν μια ασφαλή και άρτια λύση, ενσωματόνοντας τη σύγχρονη τεχνολογία και επιτρέποντας στους υπεύθυνους διαχείρισης περιπολιών να δημιουργήσουν και να εκτελέσουν με ακρίβεια και επιτυχία ένα ασφαλές σχέδιο περιπολιών και φυλάξεων των περιοχών που επιτηρούν.

 

chapter-left-banner-8

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ GPS


 

Η τεχνολογία GPS είναι η πρώτη σκέψη σε περίπτωση που επιθυμούμε να ανιχνεύσουμε τη θέση στο χάρτη. Είναι συνεπώς ένα ζωτικό κομμάτι μιας επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας καθώς όχι μόνο διασφαλίζει την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων από το προσωπικό φύλαξης, αλλά παράλληλα τους προστατεύει, αυξάνοντας το δικό τους επίπεδο ασφάλειας.

Η δυνατότητα λοιπόν απομακρυσμένης παρακολούθησης των φρουρών και ανίχνευσης της θέσης τους αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά κάθε σύγχρονου online συστήματος παρακολούθησης περιπολιών και δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση στην προσπάθεια κατάρτισης του δικού σας χρονοδιαγράμματος φυλάξεων. Η ενσωμάτωση συστήματος καταγραφής της θέσης GPS του προσωπικού σας, αυξάνει την αξιοπιστία σας απέναντι στους πελάτες ενώ δημιουργεί αυξημένο αίσθημα προστασίας και στους ίδιους τους φρουρούς.

guard-tour-gps-monitoring

 

chapter-left-banner-9

REAL-TIME ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους σε ένα "guard tour" σύστημα, είναι να υποστηρίζει real-time ενέργειες τόσο για τους υπεύθυνους διαχείρισης όσο και για τους φύλακες. Η πιο "ελκυστική" λοιπόν παράμετρος ενός έξυπνου συστήματος διαχείρισης περιπολιών είναι να επιτυγχάνει έλεγχο περιπολιών και παροκολούθηση φυλάξεων σε πραγματικό χρόνο.

 

ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΛΑΞΕΩΝ?

Εάν κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, ήταν αναπόφευκτο να ανιχνευθούν οι δραστηριότητες των φρουρών σε πραγματικό χρόνο. Όπως ήδη αναφέραμε, το προσωπικό φύλαξης κατέγραφε τα πεπραγμένα της ημέρας σε κάποιο βιβλίο ή σημειωματάριο και το κέντρο ενημερωνόταν είτε μέσω fax, είτε μέσω e-mail ή με απευθείας παρουσία των φυλάκων στο γραφείο και προσκόμιση των σημειώσεών τους.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ

Ωστόσο, ακόμα και σύγχρονα συστήματα διαχείρισης φυλάξεων, τα οποία βασίζονται στη χρήση μιας ανθεκτικής συσκευής, δεν έχουν τη δυνατότητα να διαμοιράσουν πληροφορίες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση, ο φρουρός έχει δύο επιλογές:

Είτε θα καταγράψει τις ενέργειές του μέσω της συσκευής, η οποία συνήθως φέρει ένα USB stick ώστε να στείλει μετέπειτα τα δεδομένα μέσω του stick στο Κέντρο Ελέγχου ή

Κάποιος θα επισκεφθεί την τοποθεσία προκειμένου να πάρει το stick και να μεταφέρει τα δεδομένα σε μια άλλη αποθηκευτική συσκευή (σκληρός δίσκος κλπ.). Το επόμενο βήμα είναι και πάλι η μεταφορά αυτών των δεδομένων στο Κέντρο Ελέγχου, ώστε να αξιολογηθούν και να εκτιμηθούν αναλόγως.

Είναι εύκολο λοιπόν να αντιληφθούμε ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις πρέπει κάποιος να ασχολείται καθημερινά με τη συλλογή των δεδομένων από τις συσκευές, κάτι που σημαίνει μεγαλύτερο κόστος σε ανθρώπινους πόρους αλλά και αυξημένος κίνδυνος απώλειας δεδομένων (άρα και ανάγκη για ύπαρξη backup πλάνου). Επιπλέον, η αδυναμία real-time παρακολούθησης έχει σαν αποτέλεσμα μη ολοκληρωμένες περιπολίες ή ελλιπώς εκτελεσμένες, κάτι που εγείρει ερωτήματα για την αξιοπιστία των φρουρών και για το κατά πόσο ανταποκρίνονται με τη δέουσα συνέπεια στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

 

CLOUD ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ

Η μαζική εξάπλωση του Interent έχει ευτυχώς επιφέρει σημαντικές πλέον αλλαγές και στον τρόπο που γίνονται οι περιπολίες, εξαλείφοντας τις αμφιβολίες για τις ενέργειες του προσωπικού φύλαξης. Ένα δίκτυο Wi-fi ή μια σύνδεση μέσω GSM επιτρέπει την άμεση μετάδοση αναφορών συμβάντων καθώς και real-time ενημέρωση για τη θέση των φυλάκων, την κατάστασή τους και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν.

 


guard-tour-real-time-tracking

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

 

Οι ιδιοκτήτες των υποδομών (περιοχών και κτιρίων) μπορούν επίσης να έχουν πλέον έλεγχο για τις ενέργεις των φρουρών σε πραγματικό χρόνο, οπουδήποτε κι αν η ιδιοκτησία τους βρίσκεται: στην πόλη, έξω από αυτή, σε μια απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη περιοχή. Οι πελάτες μπορεί να λαμβάνουν μέσω email αναφορές σε πραγματικό χρόνο, όπου αναφέρεται η κατάσταση των υποδομών τους και εάν τυχόν προέκυψε κάποιο θέμα όσον αφορά στην προστασία και την ασφάλειά τους. Πάνω από όλα, η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα είναι ένα ζητούμενο και ένα σύστημα διαχείρισης φυλάξεων και περιπολιών που ενσωματώνει real-time λειτουργίες θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε το κλειδί που ανοίγει το δρόμο προς την επιτυχία της επιχείρησής σας.

 

 

chapter-left-banner-10

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


Η διαχείριση και ο καταμερισμός των διαθέσιμων πόρων είναι από τα ζωτικές λειτουργίες κάθε επιχείρησης. Η επένδυση σε ανθρώπους και εξοπλισμό είναι από τα πρωταρχικά ζητήματα που θα βοηθήσουν μια επιχείρηση να αναπτυχθεί και να αποφέρει κέρδη. Υπάρχουν όμως δυο παράμετροι που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

 

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ

Είναι απλό. Οι φύλακες και οι φρουροί είναι υπερπολύτιμοι προκειμένου να φέρετε εις πέρας τις περιπολίες που έχετε αναλάβει και να προστετεύσετε τις υποδομές με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Παράλληλα, πρέπει να φέρουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις συσκευές που θα τους διευκολύνουν στην εργασία τους και θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Ωστόσο, η ύπαρξη πόρων έχει και το ανάλογο κόστος. Και το μόνο που πρέπει τελικά να έχετε κατά νου είναι πως τα καθημερινά κόστη υπάρχουν τρόποι να μειωθούν, χωρίς να κάνετε εκπτώσεις στην παραγωγικότητα της επιχείρησης. Μπορούμε να αναφέρουμε πως τα κάτωθι δημιουργούν έξτρα κόστη στην επιχείρηση:

  - Κόστη μεταφοράς κατά τη διάρκεια των περιπολιών

  - Κόστος απόκτησης και συντήρησης εξοπλισμού

  - Επιπλέον επιθεωρήσεις προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία του προσωπικού φύλαξης

  - Επαναλαμβανόμενες και χρονοβόρες εργασίες

  - Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων

 

guard tour monitoring systems to control budget

ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

Είναι εμφανές πως τα συστήματα διαχείρισης φυλάξεων έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώσουν ή και να εξαλείψουν πολλά από τα παραπάνω κόστη που περιλαμβάνονται στη λίστα. Με λίγα λόγια, ένα guard tour σύστημα θα ανακουφίσει από τα υπερβολικά κόστη μεταφοράς προσωπικού προκειμένου να παραλάβει το USB stick με τα δεδομένα ή να κάνει επιτόπιο έλεγχο στα βιβλία καταγραφής συμβάντων. Θα μειώσει σίγουρα το χρόνο που δαπανάται σε όλες τις καθημερινές επαναλαμβανόμενες χρονοβόρες διαδικασίες και θα επιτρέψει απολύτως τον απομακρσυμένο έλεγχο περιοχών από οπουδήποτε στον κόσμο. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των περιπολιών θα αποκτούν δεδομένα και πληροφορίες πατώντας απλά κλικ στην οθόνη του υπολογιστή και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χάνονται ώρες προεπεξεργασίας και ανάλυσης.

Μέσω ενός guard tour συστήματος, κάθε περιπολία επικυρώνεται και επαληθεύεται χωρίς κανένα έξτρα κόστος και ο απαραίτητος εξοπλισμός αντικαθίσταται μόνο από το smartphone του φύλακα. Όλα αυτά σημαίνουν πολύ περισσότερος διαθέσιμος χρόνος ώστε η εταιρεία να επενδύσει στην αναβάθμιση των υποδομών της και τη μεγιστοποιήση της αποδοτικότητας.

 

chapter-left-banner-11

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


Μια πολύ σημαντική παράμετρος με βάση την οποία σχεδιάζεται κάθε "guard tour" σύστημα, είναι να απαλλάξει τους υπεύθυνους διαχείρισης περιπολιών από τη χρονοβόρα διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων και παρακολούθησης ταυτόχρονα πολλών διαφορετικών περιοχών. Ο υπεύθυνος διαχείρισης περιπολιών είναι ουσιαστικά αυτός που θα αποφασίσει ποιοι φύλακες θα εκτελέσουν μια περιπολία, ποια θα είναι η διαδρομή και πότε θα γίνει, που θα τοποθετηθούν τα σημεία ελέγχου και εάν τελικά έχουν όντως σκαναριστεί ή υπήρξε κάποια παράλειψη. Επίσης, ελέγχει ώστε οι περιπολίες να ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας και εάν κάποιος από τους φύλακες βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ειδικά για εταιρείες security που έχουν υπό την επίβλεψή τους πολύ μεγάλες και διαφορετικές περιοχές, είναι κρίσιμο να μπορούν να διαχειρίζονται όλες αυτές τις περιοχές και τις περιπολίες ταυτόχρονα και από απόσταση. Ένας υπεύθυνος διαχείρισης φυλάξεων που βρίσκεται στο γραφείο του στη Βοστώνη, πρέπει να είναι σε θέση να επιτηρεί το φύλακα που εκτελεί μια περιπολία στο Σηάτλ, να βλέπει στο χάρτη τη θέση ενός άλλου φύλακα στο Ντιτρόιτ και ακόμη να ελέγχει άμεσα εάν έχουν πραγματοποιηθεί σήμερα επιτυχώς οι περιπολίες της θυγατρικής εταιρείας στο Λονδίνο.

Τα συστήματα διαχείρισης φυλάξεων και παρακολούθησης περιπολιών, και ειδικά αυτά που χρησιμοποιούν cloud υποδομές και τεχνολογία, λύνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, προσφέροντας διαλειτουργικότητα δεδομένων και παγκόσμιο έλεγχο και επικοινωνία.

 

guard-tour-remote-management-system

 

chapter-left-banner-12

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ


Το προσωπικό φύλαξης που δημιουργεί προβλήματα επηρεάζει σαφώς συνολικά την απόδοση και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης των προβληματικών εργαζομένων και παράλληλα να αναγνωρίζεται η προσφορά των εργαζομένων που δείχνουν ζήλο και συνέπεια στην εκτέλεση των καθηκότνων τους.

Ωστόσο, δεν έχει να κάνει μόνο με θέμα εμπιστοσύνης ή αξιοπιστίας του προσωπικού. Ένα σύστημα διαχείρισης φυλάξεων και παρακολούθησης περιπολιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται ως ένας "μεγάλος αδελφός" στην καθημερινότητα των φρουρών. Απεναντίας, η χρήση ενός guard tour συστήματος πρέπει να μεταδίδει ένα ισχυρό μήνυμα στους εργαζομένους:

 

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

 

Σε περίπτωση κινδύνου, ο φύλακας θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί μόνος του. Κι αυτό γιατί ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ενημερώσει το προσωπικό στο Κέντρο Ελέγχου ή η επικινδυνότητα της κατάστασης να μην επιτρέπει να λάβει κάποια ενέργεια. Ένα σύστημα διαχείρισης φυλάξεων μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα με την ύπαρξη ενός SOS button, το οποίο και με ένα απλό πάτημα στέλνει ειδοποίηση στο Κέντρο Ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Κατόπιν, το κέντρο μπορεί να ενημερώσει φύλακες που βρίσκονται σε γειτονικές περιοχές ώστε να σπεύσουν σε βοήθεια.

Μπορούμε σε γενικές γραμμές να αναφέρουμε πως αρκετές φορές δε δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός πως ένα σύστημα διαχείρισης φυλάξεων αυξάνει το βαθμό ασφαλείας των ίδιων των φυλάκων. Δεν είναι απλά ένα εργαλείο ελέγχου της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Είναι ένα εργαλείο που βοηθά το Κέντρο Ελέγχου να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να στέλνει βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Ο φύλακας δεν είναι πια μόνος του σε μια απομακρσυμένη περιοχή. Υπάρχει πάντα κάποιος πρόθυμος να τον υποστηρίξει άμεσα και κάποιος στον οποίον μπορεί να απευθυνθεί σε μια επείγουσα κατάσταση. Όλα αυτά είναι σχεδόν ανέφικτα χωρίς την ύπαρξη ενός guard tour συστήματος.

 

 
chapter-left-banner-13

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ


Έχουμε ήδη αναφέρει ορισμένα ισχυρά όπλα που σας παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης φυλάξεων και περιπολιών που θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε τη μάχη απέναντι στα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις υπό προστασία και επιτήρηση υποδομές.

 

GPS ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ | ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ | ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ | ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια εξαιρετικά αποδοτική στρατηγική για κάθε security οργανισμό ή εταιρεία. Σαν αποτέλεσμα, η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης φυλάξεων θα αυξήσει την απόδοση της επιχείρησής σας διασφαλίζοντας ένα προφίλ παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και πολύ μεγαλύτερη φήμη.

be efficient with a guard tour system


 

Έχετε σίγουρα αντιληφθεί τη χρησιμότητα ενός συστήματος διαχείρισης φυλάξεων και παρακολούθησης περιπολιών.
Μπορείτε τώρα να δοκιμάσετε το QR-Patrol, ένα από τα καλύτερα παγκοσμίως "guard tour" συστήματα, εντελώς δωρεάν!

QR-PATROL ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Θέση Ντούσια, Μπάφρα,
  Ιωάννινα, ΤΚ: 45500 Ελλάδα
 • Τηλέφωνο: +30-26510-94333
 • Email:
 • info(at)qrpatrol(dot)com

ΝΟΜΙΚΑ

Οροι χρήσης

Πολιτική Απορρήτου και Cookies

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ QR-PATROL

Αγοράστε Online

Το καλάθι μου

Πως να αγοράσετε Online

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

paypal-secure-payment-for-qr-patrol

InstantSSL Sectigo

ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

MyLoneWorkers

Workeen AI Σύστημα διαχείρισης βάρδιας

LiveAll SMS Marketing

iso certification

iso certification

ΒΡΑΒΕΙΑ